Jaar 2021

Dolfinarium slaat nieuwe weg in

Op maandag 19 april 2021 heeft het Dolfinarium een persconferentie over de transformatie naar een moderne dierentuin gegeven. Daarin is de strategie en educatieve aanpak van het Dolfinarium gepresenteerd. Het Dolfinarium heeft de afgelopen jaren haar educatieve doelstellingen geherformuleerd, en heeft een aantal adviezen uit het visitatierapport van de overheid van november 2019 overgenomen. Dit heeft in de volgende veranderingen geresulteerd.


Ad 1. Grote aanpassingen in educatie aan bezoekers In 2018 en 2019 zijn er twee nieuwe educatieve ruimtes zijn ontwikkeld: ‘Dolfijnbrein’ met alle informatie over dolfijnen en ‘Haaibaai’ met informatie over haaien en roggen. Tevens is in 2018 het lesprogramma voor scholen ontwikkeld. Daarnaast werkt het Dolfinarium met een dierenpaspoort voor kinderen op het park en zijn een aantal parkborden met grote banner over het voorkomen van plastic soep toegevoegd, alsook informatie over het project van plastic afval in het Arctisch gebied. Het doel van een educatieve presentatie is in deze stappen benoemd: Ontdek-Beleef-Bescherm – Inspiratie van de bezoekers: leren over de dieren en de oceaan – Verbinding met de natuur: connectie maken met de kwetsbare natuur Eind 2019 is de nieuwe, educatieve hoofdvoorstelling met dolfijnen ‘Oceanica’ geïntroduceerd. Deze voorstelling informeert de bezoeker over de natuurlijke en onnatuurlijke bedreigingen van dolfijnen in de oceaan, en leert de bezoeker over de verschillende fysieke eigenschappen van de dolfijn. De praktijk heeft al bewezen dat deze voorstelling de bezoeker aanzet tot natuurbehoud. Een voorbeeld is de enthousiaste reacties van bezoekers die opruimacties voor zwerfafval in hun buurt organiseren na Oceanica gezien te hebben.

Ad 2. In alle dierenvoorstellingen vertonen de dieren hoofdzakelijk natuurlijk gedrag In Oceanica vertonen alle dolfijnen en interacties met dolfijnenverzorgers natuurlijk gedrag. Natuurlijk gedrag houdt in dat de dieren niet (meer) verpersoonlijkt worden (antropomorf gedrag), of dat de dolfijnenverzorgers niet meer dynamisch voortbewegen op het dier. In navolging op Oceanica vertonen sinds 2021 alle dierenvoorstellingen volledig natuurlijk gedrag. In lijn met de voortschrijdende maatschappelijke inzichten wordt onnatuurlijk gedrag enkel vertoond als dit onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke dagelijkse verzorging van de dieren. Bijvoorbeeld de mond van een dier openen om tanden te controleren. Daarnaast kan er onnatuurlijk gedrag gevraagd worden dat bijdraagt aan het overbrengen en verduidelijken van de educatieve boodschap. Bijvoorbeeld de positie van de staartvin van dolfijnen ten opzichte van vissen, doordat de dieren die staartvin boven water tonen. Voorbeelden van gedragingen van dolfijnen die niet meer voorkomen zijn: het ‘staand rijden’ van een verzorger op een dolfijn, het ‘hangen’ aan de vinnen van een dolfijn, een verzorger die een salto maakt in de lucht vanaf een dolfijn, een dolfijn springt door een hoepel, of een verzorger zit op de rug van een dolfijn. Een voorbeeld van een ongewenste gedraging van Californische zeeleeuwen is het zwaaien of klappen met de vinnen. De thema’s waar het Dolfinarium vanaf heden nadrukkelijk aandacht aan geeft in dierenpresentaties zijn: natuurbehoud, zorg voor de natuur, biodiversiteit, de soort en het soorteigen gedrag, de natuurlijke habitat van dieren, bedreigingen voor de dieren veroorzaakt door de mens, vervuiling van het leefgebied, ecologie en natuurlijk gedrag (van dieren onder menselijke zorg). De vergelijking van circusdieren met dolfijnen, die een circusact doen in de dolfijnenvoorstelling, gaat niet op. Dolfijnen hebben de vrije wil om te stoppen en hoeven niet te werken voor hun vis. Met andere woorden ze krijgen iedere dag hun basis voeding, zonder dat ze verplicht worden om aan presentaties te moeten meewerken. De verschillende dagelijkse activiteiten zijn voor hun een welkome afwisseling. Sterker nog, de dieren worden altijd uitgedaagd in een voorstelling, waardoor ze mentaal fit blijven. Juist de dagelijkse, actieve, mentale uitdaging is nodig voor dolfijnen die in een dolfinarium leven.

Ad 3. Meer ruimte door verplaatsing van dieren naar andere dierentuinen Het Dolfinarium maakt in 2021 meer ruimte voor de huidige dieren door een aantal dieren vanuit het Dolfinarium naar andere parken te verplaatsen. Daarmee is het tevens mogelijk een diersoort een nieuw en dieper verblijf te geven.

Ad 4. Aanpassing naar natuurlijkere verblijven voor de dieren De dieren verblijven krijgen een natuurlijk karakter door de toevoeging van natuurlijkere elementen. Daarbij wordt gekeken naar de toegevoegde waarde voor de dieren. Het plan zal getoetst worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Twee walrussen, acht tuimelaardolfijnen en twee Californische zeeleeuwen zullen verhuizen naar Hainan Ocean Paradise in China. Zo ontstaat meer ruimte voor de resterende dieren.