Jaar 2019

Nieuw onderzoek: dolfijnengezondheid te achterhalen op basis van de motivatie van de dieren tijdens trainingssessies

Het afgelopen jaar heeft een deel van het Dolfinariumteam een jaar lang data verzameld over onze dolfijnen om zo een goede bijdrage te kunnen leveren aan de wetenschap. In een nieuwe studie, die eind september werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Psychology, kwamen de onderzoeksresultaten eindelijk naar voren. Met trots presenteren wij daarom de resultaten uit deze studie, die ons helpt bij het inschatten van de gezondheid van onze dieren.


Wat is er onderzocht?

In de studie werd onderzocht of de trainers met een score voor de motivatie van dolfijnen tijdens trainingssessies de gezondheidstoestand van de dieren konden achterhalen. Als prooidieren maskeren dolfijnen een slechte gezondheid namelijk altijd tot het allerlaatste moment, wat het onder menselijke zorg vaak moeilijk maakt om te weten wanneer de dieren zich ziek voelen. Met deze studie is geprobeerd om op basis van de motivatie van dolfijnen tijdens trainingen te bepalen of de dieren zich al dan niet ziek voelen. Om data te verzamelen zijn gedurende een jaar meerdere keren per dag metingen gedaan bij 51 dolfijnen van 5 faciliteiten. Het Dolfinarium was daar één van.

En de resultaten?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ‘bereidheid om deel te nemen’ gedurende een trainingssessie samenhangt met vroege veranderingen in de gezondheidstoestand van dolfijnen. Dit betekent dat de dieren iets minder gemotiveerd waren om deel te nemen aan trainingen wanneer zij zich een beetje ziek voelden. De score die werd ontwikkeld om de ‘bereidheid om deel te nemen aan trainingssessies’ te meten, bleek zelfs nauwkeuriger te zijn in het voorspellen van de gezondheid dan het meten van eetlust bij de dieren.

Wat kunnen we hiermee?

De studie toont aan dat het meten van de motivatie van dolfijnen in trainingen ons helpt in het voorspellen van de gezondheid van onze dieren. Hoewel het voor de hand ligt, laat dit onderzoek zien dat het belangrijk is dat trainers en verzorgers hun dieren goed kennen om zo te kunnen inschatten of zij te maken hebben met een dier dat zich niet goed voelt. Het toepassen van de score helpt ons hierbij.

De kans op uitsterven van Europa’s meest bedreigde zeezoogdier, de mediterrane monniksrob, is verminderd dankzij internationale samenwerking

De internationale belangen organisatie voor dierentuinen met zeezoogdieren, European Association for Aquatic Mammals (EAAM), versterkt haar inzet voor Europa’s meest bedreigde zeezoogdier. Het Dolfinarium is actief lid van deze internationale organisatie.

De mediterrane monniksrob, het meest bedreigde zeezoogdier in Europa, was ooit een veel voorkomende zeezoogdierensoort in alle mediterrane landen en langs de Afrikaanse kust. Deze soort komt bijna niet meer voor in zijn oorspronkelijke leefgebied en de populatie is teruggebracht tot minder dan 700, die zijn verdeeld in drie of vier subpopulaties. 


De mediterrane monniksrob is de meest bedreigde zeehondensoort in het wild. Ongewenste bijvangst in de visserij en verstoring van hun leefgebied, met name de stranden waar zij zich voortplanten, zijn de grootste bedreigingen. Dankzij verschillende internationale organisaties en belangrijke conservatie- en awareness-campagnes, wordt de kans op overleven nu groter. In 2019 zal EAAM haar bijdrage verdubbelen om deze bedreigde soort te helpen. Ze verleent onder andere financiële steun aan de Griekse organisatie MOM, die geredde monniksrob pups opvangt en ze vervolgens terugzet in het wild. Hoewel de inspanningen vruchten afwerpen, moet nog veel werk worden verricht om echt optimistisch te zijn over het volledige herstel van de soort. Sinds 2009 heeft EAAM meer dan € 50.000 besteed aan opvang en rehabilitatie van deze unieke soort. Daardoor konden er tientallen monniksrobben worden opgevangen en weer worden uitgezet in het wild. In de komende zomermaanden zal EAAM ook een studiebeurs financieren voor een Europese student. Deze student kan MOM helpen bij de opvang en rehabilitatie van mediterrane monniksrob pups. In de komende jaren, om optimistisch te kunnen zijn over het herstel van deze soort, zullen we jaarlijks moeten evalueren of het aantal mediterrane monniksrobben zal blijven toenemen. Daarom zal de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) de mate van bedreiging voor deze soort in kaart brengen gedurende 2020. Dit soort tellingen zijn vooral belangrijk in de context van de wereldwijde klimaatverandering, waarvan de effecten kunnen leiden tot het uitsterven van ernstig bedreigde soorten.