Dolfinarium verplaatst ingang

Samen verder werken
In het plan Waterfront Harderwijk maken de huidige parkeerplaatsen op de Boulevard plaats voor een gastvrije passantenhaven met wandelpromenades aan beide kades. Om de transformatie aan de zijde van het Dolfinariumterrein door de VOF Waterfront binnen de afgesproken periode van 3 jaar mogelijk te maken, hebben gemeente Harderwijk, VOF Waterfront en Dolfinarium aanvullende afspraken gemaakt. “Met de transformatie van het Boulevardgebied geven we een grote kwaliteitsimpuls aan het gebied rondom het Dolfinarium. Om ervoor te zorgen dat de stad en Dolfinarium optimaal profiteren van deze kwaliteitsimpuls, is een aantal praktische zaken wat betreft grondruil, de inrichting en plaats van het busstation en de verplaatsing van de entree van het Dolfinarium verder uitgewerkt. Ook is het belang onderstreept van een gezonde exploitatie van het Dolfinarium en de bijbehorende noodzaak om nieuwe attracties op het Dolfinariumterrein te ontwikkelen. Op basis het convenant kunnen de betrokken partijen samen verder werken aan de realisatie van een attractief verblijfsgebied", aldus Pieter Teeninga, wethouder Waterfront.

 

Waterspeelparadijs
In relatie tot de ontwikkelingen in het Boulevardgebied heeft het Dolfinarium het plan om een waterspeelparadijs op het eigen terrein te ontwikkelen. In het convenant heeft gemeente Harderwijk aangegeven dat zij wil meewerken aan de totstandkoming van een waterspeelparadijs op het Dolfinariumterrein als aanvulling op de reeds aanwezige functies van het Dolfinarium en (toekomstige) functies binnen het Boulevardgebied.