Opgevangen witsnuitdolfijn Robbie overleden

Afgelopen maand werd Robbie naar een ruimer buitenbassin gebracht. Dit was een volgende stap op weg naar zijn herstel en een mogelijke terugkeer naar de natuur. De afgelopen weken werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor zijn uitzet. Helaas heeft Robbie het niet gehaald.

Stichting SOS Dolfijn is een opvangorganisatie voor gestrande bruinvissen en dolfijnen. Het doel van SOS Dolfijn is om gestrande dieren op te vangen, te verzorgen en terug te brengen naar de natuur. Daarnaast wil de organisatie een bijdrage leveren aan het beschermen van de zee en haar bewoners door middel van educatieve activiteiten en wetenschappelijk onderzoek.