Nieuwsarchief - Jaar 2010

Orka Morgan keert niet terug naar zee

Op initiatief van het Dolfinarium is de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek verricht om op basis van foto-identificatie, DNA analyse en geluidsidentificatie de geboortegroep van Morgan te vinden. Deze informatie is als uitgangspunt naar een groep van 7 (inter)nationale wetenschappers gezonden. De centrale vraag die gesteld is luidt als volgt: ‘Is een terugkeer naar de natuur een goede en reële optie voor Morgan?’.

Argumenten
Het belangrijkste argument om niet tot een terugkeer naar zee over te gaan is de gebrekkige kennis over de herkomst van de orka en haar geboortegroep. Orka’s zijn zeer sociale dieren die veelal hun hele leven in hun geboortegroep blijven. Helaas heeft het onderzoek, door gebrek aan vergelijkingsdata van de orkagroepen in de natuur, niet voldoende opgeleverd om uitsluitsel te geven over haar geboortegroep. Integratie in haar geboortegroep is essentieel voor een succesvolle terugkeer. Wat wel bekend is, is dat Morgan naar alle waarschijnlijkheid uit de Noorse zee afkomstig is. Gezien de omvang van het gebied en de lokale omstandigheden achten de wetenschappers een succesvolle terugkeer onmogelijk.

Breed gedragen
Het Dolfinarium heeft het rapport van de wetenschappers gepubliceerd op haar website waar het voor iedereen is te lezen. Daarin is ook een uitgebreide omschrijving van de achtergrond en de werkzaamheden van deze wetenschappers te lezen. De groep bestaat uit 7 (inter)nationale wetenschappers die allemaal een brede ervaring hebben op het gebied van dolfijnachtigen en waarvan de meesten uitgebreid met orka’s in de natuur hebben gewerkt. Zij zijn onafhankelijk van elkaar tot de conclusie gekomen dat een terugkeer naar zee geen haalbare optie is.

Gered uit de Waddenzee
In de nacht van 23 op 24 juni 2010 kwam de jonge orka Morgan aan in het Dolfinarium. Eerder die avond was het zeer verzwakte vrouwtje door verzorgers van het Dolfinarium uit de Waddenzee gered. In het Dolfinarium ging het langzaam maar zeker met de gezondheid van de orka de goede kant op. Verzorgers en dierenartsen van het Dolfinarium hebben zich 24 uur per dag ontfermd over Morgan.

 

> Lees het rapport over orka Morgan online