Nieuwsarchief - Jaar 2010

Documentaire 'The Cove' beoordeelt dolfinaria onterecht

Geschreven door Wilco

Maar Richard O'barry vertelt in zijn film ook dat de 'goede' dieren worden uitgezocht en door Japanse dolfinaria worden gekocht en vervolgens worden doorverkocht aan dolfinaria wereldwijd.
Onterecht, dit blijkt uit onderstaande video's welke met argumenten bewijst dat deze dieren helemaal niet heel de wereld over gaan en alleen in dolfinaria Azië  terecht komen.

Verder zegt Richard O'barry ook dat parken met dolfijnen deze drijfjacht in stand houden en raad daarom mensen aan deze parken niet te bezoeken.
Onterecht blijkt ook, in de laatste 20 jaar zijn er in Europa en in Noord-Amerika geen dolfijnen uit Taiji geimporteerd, laat staan dat deze parken bijdragen aan de jaarlijkse vangst van dolfijnen in Taiji.
Dit is simpelweg niet nodig omdat parken met dolfijnen in Europa en Noord-Amerika zo goed fokken met hun eigen dieren dat er geen tekort ontstaat aan dolfijnen.

Ook het Dolfinarium kreeg te kampen met felle kritiek over The Cove, van onder andere het WSPA.
Uit onderzoeken en dierenbestanden blijkt dat er de laatste 20 jaar geen dieren uit het wild, laat staan Japan zijn geimporteerd in Harderwijk. Daarnaast is het Dolfinarium lid van verschillende brancheorganisaties waar in heel Europa dierenparken lid van zijn. Deze brancheorganisaties verbieden zelfs dierenparken tuimelaardolfijnen uit de slacht in Japan te kopen.

Er zijn speciale fokprogramma's opgezet in Europa (zogenaamde European Endangered species Programmes) waardoor er geen handel is tussen dieren in de dierentuinwereld en deze dieren dus ook niet worden 'verkocht', maar deze dieren worden geruild of gegeven door dierentuinen onderling. Als een park echter niet aan de bepaalde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld geen groot of diep genoeg bassin, krijgen deze deelnemers van het fokporgramma geen dieren toegewezen uit andere dierentuinen.

Bovenstaande informatie word op de volgende link nogmaals uitvoerig beschreven door het Dolfinarium: http://www.dolfinarium.nl/nl/dolfinarium/dierenpark/nieuws/standpunt_dolfinarium_the_cove.html

Uit onderstaande video's blijkt dat Richard O'barry het publiek verkeerd informeert in zijn film en tv-optredens over de herkomst van dolfijnen in dierentuinen wereldwijd.

Deel 1

Deel 2