Nieuwsarchief - Jaar 2010

Deskundigen buigen zich over toekomst orka Morgan

In de afgelopen periode zijn er verschillende onderzoeken gestart om tot een toekomstplan voor Morgan te komen. Met behulp van foto-identificatie en DNA-analyse is getracht nadere informatie over de herkomst van Morgan te verkrijgen. Nu is het aan de wetenschappers om met deze informatie een advies te schrijven.

Opvangprotocol
Het Dolfinarium zal de jonge orka zo mogelijk terugplaatsen in de natuur. Dit is in lijn met het protocol voor opvang van wilde dieren en met de ontheffing die het Dolfinarium van het ministerie van LNV heeft om zeezoogdieren in nood op te vangen en na rehabilitatie weer terug te zetten in de natuur. Met het oog op het welzijn en de overlevingskansen van Morgan moet bij het eventuele terugzetten rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van de soort orka.
“Omdat binnen het Dolfinarium niet genoeg expertise is om dit probleem te behandelen is contact gezocht met experts buiten het Dolfinarium. Op basis van hun advies zullen we een vervolgtraject bepalen,” legt een woordvoerder van het Dolfinarium uit.
De groep met (inter)nationale deskundigen zal onafhankelijk van elkaar hun visie geven op de toekomst van orka Morgan. In de groep zijn wetenschappers opgenomen uit verschillende disciplines. Zo hebben zij allemaal een brede ervaring in veldonderzoek bij walvissen óf zijn werkzaam in een park waar orka’s leven óf zijn betrokken geweest bij eerdere uitzetten van orka’s.

Adviezen
In de afgelopen periode zijn er vele adviezen binnengekomen over de toekomst van Morgan. “Alle hulp is geïnventariseerd en op waarde geschat. Uiteindelijk hebben we besloten om een groep wetenschappers te vragen om onafhankelijk van elkaar een advies te schrijven,” aldus een woordvoerder van het zeedierenpark.
De namen van de wetenschappers worden pas bekendgemaakt bij de presentatie van het advies. Het Dolfinarium streeft er naar om de wetenschappers in alle rust aan het advies te laten werken.

Progressie
In de nacht van 23 op 24 juni 2010 kwam de jonge orka Morgan aan in het Dolfinarium. Eerder die avond was het zeer verzwakte vrouwtje door verzorgers van het Dolfinarium en SOS Dolfijn uit de Waddenzee gered. Morgan heeft de eerste dagen overleefd en langzaam maar zeker ging haar gezondheid de goede kant op. Verzorgers en dierenartsen van het Dolfinarium en SOS Dolfijn hebben zich 24 uur per dag ontfermd over Morgan. Inmiddels gaat het een stuk beter met Morgan. Haar gewicht is gezond alleen de bloedwaarden schommelen nog te veel om over een stabiele gezondheid te spreken. Verzorgers en dierenartsen doen wekelijks onderzoek naar de gezondheid van Morgan.