Roggen en haaien

 

Kraakbeenvissen
Roggen en haaien zijn kraakbeenvissen, dat betekent dat hun skelet bestaat uit kraakbeen in plaats van uit bot.  Kraakbeenvissen wisselen hun tanden het hele leven door en hebben zintuigen om elektrische signalen waar te nemen. 

Noordzee
Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat haaien en roggen voorkomen in de Noordzee. De meest voorkomende haaiensoorten zijn de honds- en kathaai. Daarnaast komt de gladde haai, doornhaai en ruwe haai ook voor in de Noordzee, maar in mindere mate dan vroeger. Af en toe worden er ook grotere soorten waargenomen voor onze kust zoals de reuzenhaai en haringhaai.

Roggen en haaien in het Dolfinarium
In het Dolfinarium vind je de roggen en haaien in het Roggenrif. In dit bassin leven roggen en haaien samen met andere vissoorten. In dit verblijf kunnen bezoekers de dieren ook aanraken en worden op gezette tijden presentaties gegeven waarbij uitleg wordt gegeven over de dieren.

 

 

De volgende soorten kun je in het Dolfinarium vinden: 

Blonde rog
Latijnse naam: Raja brachyura
Lengte: 40 tot 120 cm
Bijzonderheden:
De blonde rog komt nog maar weinig voor langs de Nederlandse kust. De soort staat als gevoelig op de internationale IUCN rode lijst.

 

 

Gevlekte rog
Latijnse naam: Raja montagui
Lengte: 35 tot 100 cm
Bijzonderheden:

 

Gevlekte gladde haai
Latijnse naam: Mustelus asterias
Lengte: 30 tot 150 cm
Bijzonderheden: 
Gladde haaien zijn niet gevaarlijk, ze hebben platte maaltanden waarmee ze hun voedsel malen
.

 

 

Golfrog
golfrogLatijnse naam: Raja undulata
Lengte: 35 tot 100 cm
Bijzonderheden:
De golfroggen in het Dolfinarium hebben zich hier voor het eerst voortgeplant. Dit is uniek in de wereld, in geen ander aquarium legde een golfrog eerder bevruchte eieren.                        


Pijlstaartrog
Latijnse naam: Dasyatis pastinaca
Lengte: 35 tot 100 cm
Bijzonderheden:
Pijlstaartroggen hebben een gifstekel aan hun staart. Daarom wordt deze soort niet in het Roggenrif gehouden maar in het zomersuite aquarium in Hotel de Noordzee.

 

Hondshaai
Latijnse naam: Scyliorhinus canicula
Lengte: 20 tot 100 cm
Bijzonderheden:
De hondshaai is de meest algemene soort in de Noordzee.

Kathaai
kathaaiLatijnse naam: Scyliorhinus stellaris
Lengte: 30 tot 165 cm
Bijzonderheden:
De kathaai wordt vaak verward met de hondshaai. De kathaai wordt echter groter dan de hondshaai.

 

Kleinoogrog
Latijnse naam: Raja microocellata
Lengte: 30 tot 85 cm 
Bijzonderheden:
De kleinoogrog komt door bedreigingen als bodemvisserij nog maar weinig voor in de Noordzee.

 

Stekelrog
stekelrogLatijnse naam: Raja clavata
Lengte: 35 tot 100 cm 
Bijzonderheden:
Stekelroggen danken hun naam aan de stekels op hun rug en staart. Deze stekels zijn niet gevaarlijk en in het Roggenrif zijn ze zelfs aan te raken.