Leefgebieden van de tuimelaardolfijnen

 

 DolfijndoMijn

Het DolfijndoMijn is een leefgebied voor tuimelaardolfijnen van c.a. drie miljoen liter kunstmatig zeewater. Dit is verdeeld in verschillende bassins, waaronder het showbassin dat zichtbaar is tijdens de voorstellingen. Alle bassins zijn met elkaar verbonden en zijn voor de dieren toegankelijk. Hier leven op het moment tien mannelijke tuimelaardolfijnen.

 

 

Geschiedenis

De eerste bassins voor dolfijnen in het Dolfinarium, een showbassin en drie toendertijd overdekte bassins zijn in 1965 gebouwd. Dit zijn onder andere bassins die nu nog steeds achter het DolfijndoMijn in gebruik zijn. Het overdekte showbassin werd in 1968 gerealiseerd. Dit gebouw was destijds een van de eerste en grootste binnenverblijven voor dolfijnen in Europa. Al in de beginjaren van de koepel zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er zijn door de jaren heen ook verschillende dieren gehuisvest zoals Californische zeeleeuwen, orka’s en zwarte zwaardwalvissen. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze geschiedenispagina’s.

 

 

Dagbesteding

De dolfijnen in Dolfijndomijn hebben een gevarieerd dagprogramma bestaande uit onder andere verschillende trainingen en speelsessies. Ook hebben zij vrij toegang tot de verschillende bassins waarbij ze zelf kunnen kiezen in welk bassin ze willen verblijven. Daarnaast worden de dieren voortdurend geobserveerd door de trainers en verzorgers van het Dolfinarium. Verder nemen de dieren regelmatig deel aan voorstellingen. Welke dieren er mee doen en wat ze doen verschilt per voorstelling. De ene keer kan het zijn dat alle dieren mee doen en de andere zal een deel van de groep mee doen.

 

 

Mannengroep

In het Dolfijndomijn leven momenteel alleen mannetjes. Deze groepsverhouding is niet vreemd, de zogenaamde ‘bachelor groepen’ komen in de natuur ook voor. Dit kan gaan om jonge mannetjes die nog niet geslachtsrijp zijn. Ook zijn dit vaak geslachtsrijpe mannetjes die uit hun groep zijn verstoten door dominante dieren en zich nog niet bij een andere familiegroep hebben gevoegd of nog geen eigen familiegroep hebben opgestart. Deze vorm van groepsverband komt voor bij onder andere tuimelaardolfijnen, leeuwen, zeeleeuwen, paarden, herten en olifanten. Verschillende dierenparken over de wereld houden mannengroepen.

 

Chloor

Aan het kunstmatige zeewater water wordt een kleine hoeveelheid chloor toegevoegd om de groei van bacteriën tegen te gaan. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van chloor in drinkwater op sommige plaatsen. Ook in normaal zeewater is chloor ruimschoots aanwezig. Zo’n 20000ppm (2%). Dit is uiteraard niet schadelijk voor de huid of ogen van dolfijnen en andere zeedieren en is niet te vergelijken met de hoeveelheden chloor die in een zwembad worden gebruikt. Wanneer je het DolfijndoMijn betreed kan het zijn dat je chloor ruikt. Dit is het chloor wat wordt gebruikt om de paden rond het bassin schoon te maken tussen iedere show/training. Hier lopen namelijk honderden tot duizenden mensen per dag,

 

 

 

Dolfijnendelta

De dolfijnendelta of lagune is een leefgebied voor tuimelaardolfijnen, maar ook verschillende soorten vissen, krabben, kreeften en andere lagere dieren. Dit gebied bestaat uit dertien miljoen liter seminatuurlijk zeewater. De dolfijnendelta is opgedeeld in zes gebieden die toegankelijk zijn voor de dieren. Hier leven op het moment 23 tuimelaardolfijnen van beide geslachten en alle leeftijden.

 

 

Geschiedenis

In 1996 begon men met de bouw van de lagune. Er werd met binnenvaartschepen water vanuit de Noordzee aangevoerd en met folielagen op de bodem werd het geheel afgesloten van het Wolderwijd. Toen het werd geopend in 1997 was de dolfijnendelta uniek voor zijn tijd. Nergens anders bestond een dergelijke leefomgeving voor tuimelaardolfijnen met een gesloten ecosysteem in zeewater. Naast dolfijnen waren hier ook zeehonden en zeeleeuwen te zien. In 2016 is het verblijf voor Californische zeeleeuwen ook bij de totale leefruimte van de dolfijnen gevoegd.

 

 

Deelgebieden

Moderne leefgebieden voor tuimelaardolfijnen zijn vaak opgedeeld in meerdere bassins. Dit is bij zowel het Dolfijndomijn als bij de Dolfijnendelta het geval. Het is belangrijk dat de dieren opgedeeld kunnen worden in verschillende deelgebieden als zij bijvoorbeeld medische zorg nodig hebben. De zogeheten ‘medical pool’ is een speciaal hiervoor ingericht bassin dat het makkelijker maakt medische verzorging te bieden aan de dieren. In de Dolfijnendelta is er tevens ook een deelgebied dat kan worden verwarmd en dient als kraamkamer voor drachtige dieren en moeders met jongen. Het is daarom belangrijk dat de dieren overal gewend en vertrouwd zijn mochten zij tijdelijk in een deelgebied worden gehuisvest.

Verrijking

Mentale en fysieke verrijking zijn erg belangrijk en ook heel goed meetbaar bij intelligente dieren zoals tuimelaardolfijnen. Onder verrijking verstaan we positieve prikkels uit de omgeving die nodig zijn om het dier gestimuleerd te houden. Bij dolfijnen bestaat dit uit verschillende dingen waaronder trainingen om de dieren mentaal en fysiek te stimuleren, maar ook het gebruik van speelgoed en bijvoorbeeld ijsblokjes of waterstralen. Ook het aanbieden van voedsel op verschillende manieren en sociaal gedrag vallen onder verrijking. Voor meer informatie over de verrijking in het Dolfinarium klik hier

 

 

Krassen en Littekens

Tuimelaardolfijnen zijn zeer sociale dieren die leven in groepsverband. Dolfijnen communiceren onder andere door geluid en aanraking, maar ook door met hun tanden over de huid van andere dolfijnen heen te gaan. Hierdoor zijn er vaak zowel oppervlakkige of diepere krassen te zien op de huid van dolfijnen. Dit kan gebeuren tijdens het stoeien of spelen, maar ook om de rangorde vast te stellen. Vaak zie je dan ook dat een dier lager in de rang meer krassen heeft. Dit gedrag is normaal en gebeurt zowel onder menselijke zorg als in het wild. Omdat dolfijnhuid vrij dun is en de tanden erg scherp zijn voor het vastpakken van glibberige vis zie je de krassen duidelijk zitten. Deze krassen helen snel en zijn na verloop van tijd verdwenen, maar het kleurverschil blijft soms zichtbaar.

 

 

Bronnen:

http://www.dolfinarium.nl/
https://www.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.com
https://www.ifm.liu.se/
http://www.lenntech.nl/