Conservatie in het Dolfinarium

Onder conservatie valt het beschermen en behouden van diersoorten en hun natuurlijke omgeving. Verschillende dierenparken vandaag de dag dragen bij aan conservatie. Bijvoorbeeld door het fokken van bedreigde soorten, het uitzetten van diersoorten en het inzamelen van geld voor wilde dieren en hun habitat. In het verleden hebben verschillende grote conservatieprojecten wereldwijd  bijgedragen aan het beschermen van leefgebieden en zijn er zelfs diersoorten van het behoed van het uitsterven. Conservatie is hiermee een succesvol en ongelofelijk belangrijk aspect in het behoud van zeezoogdieren en het verhelpen van bedreigingen die deze dieren tegenkomen in het wild.

Conservatie en educatie gaan hand in hand. Om mensen de situatie te laten begrijpen en over te halen te willen helpen is het niet alleen belangrijk dat ze begrijpen waarom iets beschermd moet worden, maar ook echt geven om hetgeen wat beschermd moet worden. Pas als iemand iets geeft om om een onderwerp zal hij of zij het willen behouden. Educatie kan op veel verschillende manieren. De beste manier is door mensen in contact te brengen met elkaar en met het onderwerp wat je wil beschermen. Dit kan in het geval van dierentuinen bijvoorbeeld door middel van botten, modellen, tekeningen of beelden.  Het beste werkt echter als mensen de dieren met eigen ogen kunnen zien. Hierdoor zijn het laten zien van de dieren, de educatieve voorstellingen en mensen in contact brengen met de dieren heel belangrijk als het gaat om educatie en conservatie. Door de dieren te zien, er over te leren en tegelijkertijd te horen over de bedreigingen die de dieren ondergaan en wat er gedaan kan worden om te helpen creëer je kennis en het besef van de situatie. Mensen zullen zich hierdoor eerder betrokken voelen.

Het Dolfinarium zet zich hier al jaren voor in. Op verschillende plekken in het park kun je leren over het milieu en de bedreiging van wilde dieren en wat we kunnen doen om deze dieren te helpen. Bijvoorbeeld in de dolfijnenshow in het DolfijndoMijn (de koepel), waar dit onderwerp een groot onderdeel is van de voorstelling. Daarbij was het Dolfinarium jaren een opvanglocatie voor wilde bruinvissen en dolfijnachtigen. Ook steunt en steunde het Dolfinarium door de jaren heen diverse projecten en inzamelingsacties voor wilde dieren waaronder de walrus, de vaquita, virusontwikkeling bij dolfijnen in de Verenigde Staten en werden vroeger zelfs zeehonden die geboren werden in het Dolfinarium weer uitgezet in de wilde (toen nog zeer kwetsbare) populatie.

Samenwerking met internationale organisaties:

-Het Dolfinarium is aangesloten bij European Association for Acquatic Mammals (E.A.A.M.)

-Red de Vaquita!

-Samenwerking met Plastic Soup Foundation

-Samenwerking met het Arctic Marine Litter Project van Wageningen University & Research

-Samenwerking met Beestenbende

-Samenwerking met MSC