Live Blog: Morgan in Loro Parque juli 2016

Recentelijk zijn er weer video’s verschenen op het internet waarin vaak ongegronde aannames worden gemaakt dat Morgan stereotypisch gedrag vertoond of zelfs “zelfmoord” zou willen plegen. In juli reisde Dolfinariumweb opnieuw een aantal dagen af naar Loro Parque in Tenerife om de situatie met eigen ogen te bekijken. 

 

Training

We kregen de mogelijkheid de orka's in Loro Parque de gehele dag te observeren. Tijdens deze ochtenden kregen de orka’s verrijking en worden er verschillende trainingen uitgevoerd. Een groot deel hiervan zijn medische trainingen. De groepering van de dieren wisselt hierbij steeds. Morgan bracht deze ochtenden zowel met de hele groep orka’s door als in verschillende bassins met een verschillend aantal dieren. Ook verbleef zij zonder problemen een periode alleen in de medpool waarbij ze rustig gedrag vertoonde. Het belang van zeezoogdieren kunnen groeperen, ze laten verblijven in verschillende bassins en verrijking wordt ook behandeld op onze pagina ‘Leefomgevingen’.

 

Morgan wordt vanwege haar doofheid nog steeds getraind doormiddel van lichtsignalen. Hiervoor gebruikt men een speciale target en sinds kort ook lampen die over het hele gebied van Orca Ocean zijn verspreid. Zowel boven als onder water. Ook de andere orka’s begrijpen deze lichtsignalen inmiddels en kunnen hiermee worden getraind. Bij de verschillende trainingen van Morgan kwam ook het ‘beachen’ voor. Hierbij komt het dier uit het bassin op een landgedeelte te liggen. Dit is belangrijk om het dier te kunnen wegen en het hele lichaam te kunnen bekijken en eventueel te verzorgen zonder dat het dier hierbij stress ervaart. Deze gedraging is niet schadelijk en wordt ook door wilde orka’s uitgevoerd, onder andere tijdens de jacht. Hoewel het in dit geval een getrainde gedraging is voeren de orka’s in Loro Parque dit ook regelmatig vrijwillig uit. Volgens de trainers is dit vaak om aandacht te trekken van de trainers of tijdens speelgedrag. Dit is ook terug te zien in de recente video van Morgan. Tijdens dit beachen was Morgan goed te bekijken van alle kanten. Haar huid was gaaf en zonder recente krassen of verwondingen, haar kin zag er ook goed uit. Ook in het onderwatergedeelte was dit goed waar te nemen.

Verschillende lampen gebruikt voor Morgans training.

 

Verrijking

De verrijking die de orka’s wordt aangeboden is divers. Dit kunnen naast training allerlei voorwerpen zijn, voedselverrijking (met bijvoorbeeld visgelatine, ijsblokjes of speeltjes gevuld met vis) of stimulering door het gebruik van de leefomgeving (bijv groepering, waterstralen of het verplaatsen van voorwerpen). Alle dieren toonden bij ons bezoek speelgedrag met de aangeboden verrijking en sociaal gedrag naar elkaar toe. Morgan socialiseerde met alle dieren tijdens ons bezoek, maar vooral met Adán en Keto. Volgens de trainers heeft Morgan nog steeds de meest hechte band met Adán.

 

Dagindeling

Morgan doet momenteel nog steeds mee aan de shows die in Orca Ocean worden gegeven. Aan hoeveel shows ze mee doet, wanneer ze mee doet en welke gedragingen ze uitvoert verschilt net als voor de andere dieren per dag. Bij ons bezoek deed ze aan één of twee van de shows per dag mee. De trainers kijken voor iedere show naar het gedrag van de dieren en bepalen op deze manier welk dier geschikt is om mee te doen. Hiermee wordt ook rekening gehouden met de gemoedstoestand van het dier en de sociale hiërarchie binnen de groep.

Na een van de shows hebben we een trainingssessie bijgewoond in het showbassin met Morgan en alle andere orka’s die in Orca Ocean leven. Het is dus niet zo dat de dieren maar met één bepaalde groepering samen kunnen worden gehouden of getraind.

 

 

Slotwoord

Tijdens ons bezoek hebben we bij Morgan geen stereotypisch gedrag waargenomen. Morgan reageerde actief op haar trainers en was sociaal naar de andere dieren. Er was voor ons ook niets afwijkends aan haar uiterlijk te zien of haar gedrag tijdens zowel de trainingen, shows of daarbuiten. Dit geeft aan dat korte beelden die op internet verschijnen vaak momentopnames zijn. De aannames die hierbij gemaakt worden geven mensen vaak een heel verkeerd beeld van de werkelijke situatie. De transparantie van Loro Parque en haar team stellen dit alleen maar vast.

 

 Zie ook:

Live Blog: Morgan in Loro Parque juli 2014

Live Blog: Morgan in Loro Parque augustus 2012

Live Blog: Morgan in Loro Parque april 2012