Live Blog: Orka Morgan in Loro Parque juli 2014

Gedurende de periode van 3 tot 14 juli 2014 bracht redactielid Robin de Vries van Dolfinariumweb.nl een aantal dagen een bezoek aan Loro Parque op Tenerife.

 

Ik heb in de periode van 3 tot 14 juli vier dagen verspreid over de weken het Loro Parque in Tenerife bezocht. Hierbij heb ik alle orka shows bijgewoond en mocht ik bovendien een kijkje nemen achter de schermen en in het orka stadium tussen de shows door. Later heb ik ook nog de "discovery tour" gedaan, waar het orka verblijf achter de schermen eveneens een onderdeel van is. Dit is een verslag over Morgan en wat ik van haar heb gezien tijdens mijn bezoek.

Hierbij wil ik wel nog even nadrukkelijk zeggen dat ik hier puur verslag doe van wat ik heb gezien tijdens de openingstijden van het park vier dagen lang en dit mijn interpretatie van de gedragingen van de dieren. Ik ben uiteraard geen trainer van Morgan of de orka's in het Loro Parque en die kennen de dieren natuurlijk het beste.


Uiterlijk

Ik heb Morgan in 2012 al een keer bezocht in Loro Parque. Toen was er al een hele duidelijke verbetering gezien qua uiterlijk zoals natuurlijk haar gewicht, maar ook haar huid en de wond op haar kin waren mooi geheeld. Ik heb toen expres een seizoen overgeslagen met het bezoeken van Loro Parque zodat ik een duidelijker verschil kon zien na de eerste keer. Dit was er zeker! Er komen nog steeds een hoop negatieve berichten over Morgan uit op bepaalde websites waar ze onder andere onder de krassen en wonden zou zitten dus ik was wel benieuwd wat er waar was van die berichten.

Mijn eerste bezoek aan de orka ocean was vlak voor een show. Ik had dus nog niet van te voren kunnen kijken naar Morgan, die zich bevond in één van de bassins achter het showbassin. Toen de show begon had ik moeite met haar te herkennen! Ik moest
twee keer kijken toen ik haar uiteindelijk zag. Ze is ontzettend gegroeid zowel in lengte als gewicht sinds mijn laatste bezoek. Op het oog lijkt ze even groot als Skyla, een tien jaar oude vrouwtjes orka. Loro Parque schat dat Morgan geboren is in 2008.

 

Morgan (links) en Keto


Morgan vertoonde een gezond uiterlijk onder andere vanwege alertheid en de gedragingen die ze deed werden met veel kracht en energie uitgevoerd. Ook sprongen kwamen hoog uit het water. Bij het socialiseren naar andere dieren was ze ook actief. Haar huid zag er goed en gaaf uit.

Ik heb geen duidelijke of diepe krassen gezien bij Morgan, die wel aanwezig zouden zijn volgens sommige bronnen. Op mijn foto's zijn hier ook geen sporen van te zien. Diezelfde bronnen gaven ook aan dat haar kin een open wond zou hebben en haar tanden opengebroken zouden zijn met het binnenste zichtbaar. Ook dit heb ik niet waargenomen. Haar tanden zijn wel afgesleten (waarvan een deel in Harderwijk al zo was) vermoedelijk van het bijten op harde objecten.

Ik heb van alle orka's duidelijke foto's kunnen maken, ook wanneer deze uit het water kwamen bij het platform en tegen het licht in, zodat je goed de oppervlakte van de huid kan zien. Een vergelijking van de dieren ten opzichte van Morgan heb ik Hier online gezet. Hier kun je zien dat Tekoa, een mannetje die op het moment de laagste rang heeft eerder de krassen vertoond naar de beschrijving van sommige websites dan Morgan zelf.

 


Training

Morgan werd in kleine segmenten van de show gebruikt met maar een klein aantal gedragingen. Soms aan het begin van een show, soms middenin of aan het einde. Vaak met nog één andere orka, maar ook met meerdere dieren. Ze gebruiken op het moment een speciale trainingmethode, een target met licht die het signaal van het fluitje moet vervangen. Deze methode zag er effectief uit. Deze gedragingen tijdens de show zijn volgens de trainer een vorm van verrijking voor haar. De gedragingen die ik heb waargenomen waren de bow, backbow, kicker, het op de rug liggen en slide-out/present. De laatste twee worden ook voor medische doeleinden gebruikt en om haar te wegen.

Er is overigens geen segment meer speciaal voor Morgan tijdens de show. Dit was er voorheen wel, maar lijkt vervangen door zeven wisselende segmenten. Waaronder een segment over Adán. De eerste orka die in Loro Parque is geboren.

 


Gedrag

Toen ik haar in 2012 bezocht was Morgan nog erg gericht op mensen en dan met name haar trainers. Ook bracht zij toen bijna alleen maar tijd door met Adán, de jongste orka van de groep. Deze keer heb ik haar gedrag naar andere orka's goed kunnen observeren omdat ik zowel tussen de show door als door het raam in de onderwaterruimte achter de schermen een hele tijd heb mogen kijken. Ik heb haar zien socialiseren met alle orka's uit de groep voor lange periodes. Ze leek nog steeds de meeste tijd door te brengen met Adán, maar zwom ook veel samen met Kohana en Keto. Ik heb de dieren veel tegen elkaar zien wrijven of in een sociale opstelling zien zwemmen. Ook heb ik speelgedrag waargenomen waarbij Morgan soms zelfs dominant gedrag leek te vertonen naar de volwassen dieren (vastpakken/bijten,wegduwen en hard achter ze aan zwemmen). Dit gaf voor mij totaal niet het beeld dat sommige bronnen geven, waar ze vooral zielig/verveeld in een hoekje zou hangen en herhaaldelijk aaangevallen worden door de andere dieren. Hier heb ik alle vier de dagen van mijn bezoek niks van waargenomen. Bij de interacties met Morgan in de onderwaterruimte en door het glas van het showbassin maakte ze veel gebruik van haar mimiek. Haar ogen en bek werden heel expressief gebruik, ook maakte ze dan hard geluid. Dit deed ze ook meerdere keren naar trainers. Dit gedrag heeft wellicht iets te maken met haar doofheid.

 

Kohana, Keto en Morgan (rechts)


Groepsindeling

Ik heb Morgan tijdens mijn bezoeken in alle bassins zien zwemmen. Vaak waren deze opgedeeld met twee of drie dieren per bassin, andere keren stonden alle gates open en zwom de hele groep in het show bassin. Ze zat bij groeperingen iedere keer met verschillende dieren in het bassin. Ook tijdens de show heb ik haar in combinatie met verschillende dieren uit de groep gezien. Daarmee zijn voor mij dan ook de verhalen dat ze altijd in hetzelfde bassin zou zitten en altijd met een mannetje zou worden gezet ontkracht.

Tijdens het zwemmen met de andere dieren maakte ze geen verveelde, duffe of gestreste indruk. Ze zwom vaak in een paar of groep waarbij alle dieren tegelijk bovenkwamen, vergelijkend met een groep wilde orka's. Soms kwamen de dieren energiek boven in een gedraging genaamd 'porpoising' andere keren leken ze samen te rusten aan de oppervlakte.

 


Omgeving

De omgeving in en rondom het orkabassin zag er netjes en verzorgd uit. Wanneer het publiek bij het bassin mag staan er verschillende werknemers van het park die alles in de gaten houden. Er is een barrière voor de slide-out die pas als de show begint wordt weggehaald. Ook wordt het gedeelte voor de slide out afgesloten met touwen zodat er geen publiek kan komen als de orka's zich op de stage bevinden.

Ik ben ook achter de schermen geweest bij onder andere de filterruimte, de viskeuken en de onderwaterruimte. Dit is een gedeelte waar je vroeger ook kwam met de "discovery tour". Dit werd vlak na de komst van Morgan echter geschrapt en was een tijdje verboden voor bezoekers. Toen ik later de tour deed bleek dat dit nu weer een onderdeel is, er zijn echter hele strenge regels en er mag absoluut niet worden gefotografeerd. De ca 10 tot 30 mensen van de tour mogen ook maar 1 raam ter beschikking hebben. 

 

Het orkabassin en de omgeving eromheen zijn niet te zien of bezichtigen tussen de shows door en afgesloten met een groot hek, waar alleen personeel toegang tot heeft. Vlak voor en na de show kun je het kort bezichtigen. De orka's kregen tussen de shows door onder andere speelgoed, drilpudding en ijs als verrijking.

 


Terugblik

Als ik terugkijk op mijn bezoek dan ben ik zeer tevreden over wat ik heb gezien en hoe Morgan nu leeft/wordt verzorgd. Ze had op mij een goede uitstraling en ik ben er gerust dat ik van alle negatieve beweringen niks heb mogen vaststellen. Ik vind het persoonlijk een wonder dat dit dier er nu zo uit ziet en ik heb niets anders dan lof voor zowel de werknemers van het dolfinarium die dit mogelijk hebben gemaakt en de werknemers van Loro Parque die haar nu verzorgen.


Foto's