Dolfijn Beachie in Brugge


In 2009 werd dolfijn Beachie in het kader van een internationaal fokprogramma verhuisd naar het Boudewijn Seapark in Brugge in België. Omdat in Brugge alleen vrouwtjes en jonge dieren leefden was de komst van een mannetje noodzakelijk voor het fokprogramma.

De crew van Dolfinariumweb.nl ging op bezoek in Brugge en kreeg een rondleiding door het dolfinarium en interviewden trainer Sander van der Heul.

  • Verhuizing


Een week voor de verhuizing van Beachie kwam het hoofd zeezoogdieren uit het Boudewijn Seapark naar Harderwijk om te zien hoe er met Beachie gewerkt werd, wat voor gedragingen hij kon en hoe hij medisch getraind was. In de ochtend van 19 september 2009 verhuisde zij, samen met vijf andere medewerkers uit Harderwijk, Beachie naar Brugge. Beachie werd vervoerd in een hangmat die in een transportkist hing.
In de middag kwam Beachie aan in Brugge. Na aankomst werd Beachie in het achterbassin van het dolfinarium geplaatst.

  • Introductie in Brugge


De eerste week na de verhuizing is er een trainer uit Harderwijk in Brugge gebleven om te helpen bij de introductie van Beachie in de groep en om de trainers te leren werken met Beachie.
De eerste 4 dagen verbleef Beachie in het achterbassin waar hij werd gescheiden van de groep doormiddel van een hek van net. Hierdoor kon Beachie de groep wel horen en zien.
Na deze 4 dagen werd Beachie geïntroduceerd in de groep van Brugge. Als eerste werd Beachie geïntroduceerd met één van de volwassen vrouwtjes van de groep; Roxanne. Tijdens deze introductie zaten de andere dieren in de zijbassins van het showbassin.
De trainers hadden verwacht dat na het open schuiven van het hek Beachie gelijk naar het showbassin zou zwemmen om kennis te maken met Roxanne. Tegen de verwachting in bleek dit echter niet zo te gaan. Na enige tijd en pogingen om Beachie naar het showbassin te laten gaan zwom Beachie het showbassin in.
De kennismaking hierop verliep erg goed en zonder agressief gedrag. Een uur na de eerste kennismaking met Roxanne werd het andere volwassen vrouwtje van de groep, Puck, bij Beachie en Roxanne gelaten. Ook deze introductie verliep goed en zonder agressief gedrag.
Omdat de introductie zo goed ging werden, wat in eerste instantie niet de bedoeling was, de andere vier dieren van de groep ook bij Beachie gelaten, waaronder het jonge mannetje Ocean. Hierbij was het afwachten of deze eerste ontmoeting zonder agressief gedrag zou verlopen. Ocean begon binnen de groep namelijk hoger in de rang te komen, aangezien er geen ander mannetje aanwezig was. Ook de ontmoeting tussen Beachie en Ocean verliep ook goed en zonder agressief gedrag.

Na de introductie met de groep begonnen de Brugse dolfijnen helaas samen te zwemmen en sloten Beachie buiten. Gelukkig ging dit in de dagen na de introductie beter en werd Beachie opgenomen in de groep.

Op dit moment heeft Beachie een goede plek in de groep. In de eerste maanden na zijn aankomst in Brugge heeft er een paring tussen Yotta en Beachie plaatsgevonden. Helaas is de zwangerschap van Yotta niet goed verlopen. Het jong van Yotta overleed in de baarmoeder. Na de bevalling is Yotta ernstig ziek geworden. Na een herstelperiode van acht weken doet Yotta weer mee met de trainingen en gaat het beter met haar. Doordat Yotta nog herstellend is mag zij op dit moment geen anticonceptie toegediend krijgen. Daarom wordt ze op dit moment gescheiden van de mannetjes in de groep om paringen te voorkomen.

Beachie kan op dit moment goed opschieten met de hoger in rang staande vrouwtjes Roxanne, Puck en Yotta. De jongere dieren zoals Indy en Flo zijn wat banger voor Beachie omdat hij groter is dan de andere dieren in de groep.

Beachie wordt door zijn trainers “een verrijking voor de groep” en “goed passend in de groep” genoemd.

  • Boudewijn Seapark


Het dolfinarium van het Boudewijn Seapark werd in 1972 geopend door het Dolfinarium in Harderwijk.
Na een brand in 1988 werd het huidige dolfinarium gebouwd. Naast Tuimelaardolfijnen leven er ook Californische zeeleeuwen en Gewone zeehonden in het Boudewijn Seapark.

Het showbassin van het dolfinarium is op zijn diepste punt 6 meter diep en heeft een 40 meter lange glaswand.
Aan de linker en rechterzijde van het showbassin bevinden zich twee separatiebassins.
Achter het decor bevindt zich een groter achterbassin met een diepte van vier meter. Dit achterbassin was het eerste bassin dat in Brugge werd gebouwd en werd na de nieuwbouw aangesloten op het nieuwe bassinstelsel.
In dit achterbassin bevinden zich ook de verblijven voor de zeeleeuwen, het achterbassin wordt voor een deel gebruikt als de bassins voor de zeeleeuwen. In de winter verblijft de hele groep zeeleeuwen in het dolfinarium. In de zomer verblijven in het Dolfinarium maar twee vrouwelijke zeeleeuwen.
In de zomer verblijven de zeeleeuwen in het Zeeleeuwentheater op het Boudewijn Seapark.
Al deze bassins zijn overdekt. De totale bassin inhoud bedraagt 3 miljoen liter kunstmatig zeewater en heeft een totale oppervlakte van 850 m2.

  • Training in Brugge


Na de introductie van Beachie in Brugge is er gelijk gestart met een andere manier van werken in Brugge. Het eerste wat Beachie werd geleerd was het zogenaamde ‘gaten’. Door Beachie te leren ‘gaten’ kon hij in de verschillende separatiebassins geplaatst worden.

In Harderwijk wordt er gewerkt met aandacht en krijgen alle dieren tegelijk aandacht van de trainers. In Brugge moeten de dieren rustig wachter bij de voet van de trainer totdat zij opdracht krijgen een gedraging uit te voeren. Als een dier vervolgens een opdracht krijgt mag alleen dat dier reageren en vervolgens de gedraging uitvoeren. Beachie had in het begin veel moeite met het rustig wachten op zijn beurt. Hij kwam vaak erg enthousiast boven water en vond het moeilijk zijn geduld te bewaren. Inmiddels gaat dit beter, maar wordt er nog steeds gewerkt aan het geduld van Beachie.
Vervolgens is er met Beachie gestart in de show. In de show werden eerst de gedragingen gevraagd die Beachie in Harderwijk had geleerd. Daarna is er begonnen met het trainen van onder andere de balsprong en een salto. Met deze trainingen was in Harderwijk al begonnen maar waren nog niet afgerond.

Verder moest Beachie wennen aan de andere manier van waterwerk. In Harderwijk houden trainers op de kant vaak de controle over het dier bij de zwemmende trainer. In Brugge heeft de zwemmende trainer de controle over het dier en de zwemmende trainer beloond het dier ook.
Momenteel wordt er met Beachie getraind aan een salto, een balsprong en de slide. Bij deze slide wordt Beachie getraind het platform op te komen en vervolgens het kanaal naar het achterbassin in te glijden. Verder wordt er getraind aan een sprong rechtop voor het publiek waarbij Beachie zijn buik zal tonen aan het publiek. In Harderwijk wordt deze gedragingen ook wel de ‘hooptie’ genoemd.

  • Veranderingen


Voor Beachie zijn er een aantal dingen veranderd. De laatste jaren dat Beachie nog in het Harderwijk in het DolfijndoMijn leefde zat hij daar in een groep met mannetjes. In het Boudewijn Seapark leeft hij in een groep met jonge en oudere dieren en vrouwtjes en een jonger mannetje.
Verder heeft Beachie in het Boudewijn Seapark niet de mogelijkheid om buiten te zwemmen. Het dolfinarium van het Boudewijn Seapark is geheel overdekt.

  • Internationaal fokprogramma


Beachie kwam naar Brugge in het kader van een internationaal fokprogramma. De laatste jaren leefden er in Brugge alleen vrouwtjes en een jong mannetje. Voor verdere fokresultaten was de komst van een mannetje dan ook noodzakelijk.
In 2009 maakte Beachie dan ook gelijk dolfijn Yotta drachtig. Helaas verliep deze zwangerschap niet goed en overleed het jong voordat het ter wereld kwam.
Op dierendag 2010 is er tussen Beachie en Roxanne een paring waargenomen en op dit moment is Roxanne drachtig van Beachie. De bevalling van Roxanne wordt in oktober verwacht.
Update: Tuimelaardolfijn Roxanne was zwanger van een tweeling. Helaas overleden beide jongen in augustus 2011.


  • Foto’sMet speciale dank aan Sander van der Heul.
Foto credit: Adriaan van Rijswijk.