De link die niet bestaat: Dolfinarium en de Japanse drijfvisserij

 

De afgelopen weken is de drijfvisserij in Taiji (Japan) opnieuw ter discussie gekomen. Jaarlijks worden hier honderden dolfijnen (van diverse soorten) bijeengedreven en gedood, met speren en messen, voor consumptie. Dolfinariumweb juicht het toe dat er actie wordt gevoerd tegen deze afschuwelijke praktijken, maar is van mening dat er direct gestopt dient te worden met het onterecht beschuldigen van het Dolfinarium in Harderwijk. 

Door veel actiegroepen en individuen wordt er onder andere op social media beweert dat het Dolfinarium dolfijnen afneemt uit de Japanse drijfvisserij en de slachting in stand houdt. Deze beweringen zijn onjuist.

Geen dolfijnen uit Taiji


De bewering dat het Dolfinarium in Harderwijk dieren zou verkrijgen uit de drijfvisserij in Japan is onwaar. In 1987 verkreeg het Dolfinarium voor het laatst indirect dieren uit deze drijfvisserij. Destijds was de mening van dierenparken dat op die manier het leven van de dieren gered kon worden. Toen men erachter kwam op wat voor gruwelijke manier deze slachting plaatsvond, keerden vele dolfinaria zich tegen de drijfvangst. Dit inzicht kwam al meer dan twintig jaar voordat de documentaire The Cove uitkwam tot stand.

 

Op een online kaart van Ceta-Base (een online database met informatie over dolfijnen in dierenparken) is te zien dat er in dierenparken in West-Europa geen dolfijnen leven die afkomstig zijn uit Taiji. Deze kaart is samengesteld uit gegevens die onder andere afkomstig zijn van Sea Shepherd Cove Guardians. Deze organisatie voert actie tegen de drijfvisserij, maar ook tegen dierenparken. Door een Europees fokprogramma zijn er geen dolfijnen meer nodig die uit het wild worden gehaald, omdat de fokresultaten zo goed zijn dat dierenparken zelfvoorzienend zijn geworden.

Bovendien worden de dolfijnen in Europese dierenparken gemiddeld ouder dan hun soortgenoten in het wild. Afgelopen jaar werd er voor de 27e keer met succes een tuimelaardolfijn in de Dolfijnendelta van het Dolfinarium geboren. Dit bewijst dat het fokprogramma zeer succesvol is. In Europese dierenparken is 70% van de dolfijnen in een dierenpark geboren. In het Dolfinarium is momenteel zelfs 83% van de tuimelaars in het Dolfinarium of in een ander dierenpark geboren. De laatste tuimelaars afkomstig uit het wild zijn in de jaren 80 verkregen. Deze dieren zijn niet afkomstig uit de Japanse drijfvisserij. 

De bewering dat het Dolfinarium nieuw bloed nodig zou hebben voor het fokprogramma klopt eveneens niet. In Europa leven meer dan 240 tuimelaardolfijnen in dierenparken. Door uitwisseling van dieren tussen deze parken blijven de bloedlijnen divers.Dolfinarium niet verantwoordelijk


Dat het Dolfinarium verantwoordelijk zou zijn voor de drijfvisserij of deze in stand zou houden is een onjuiste stelling. De drijfvisserij in Taiji is een traditie die al sinds 1675 plaatsvindt en sindsdien jaarlijks wordt herhaald. Nagaand dat wereldwijd de eerste tuimelaardolfijn pas in 1938 in een aquarium was te zien en het Dolfinarium pas sinds 1965 dolfijnen huisvest, kan het Dolfinarium niet verantwoordelijk worden gehouden voor de traditie die al eeuwen plaatsvindt in Japan.

Daarnaast heeft het Dolfinarium zich meerdere keren uitgesproken tegen de drijfvisserij in Japan en is zij van mening dat de drijfvisserij in Japan direct dient te stoppen. Ook is het Dolfinarium lid van diverse brancheorganisaties zoals EAAM (European Association for Aquatic Mammals) en AMMPA (Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums) die zich uitspreken tegen de drijfvisserij en die het verbieden dolfijnen uit de drijfvisserij in Japan af te nemen en dierenparken weren die wel dolfijnen uit de drijfvisserij verkrijgen.

Controle


Mede door internationale internetfora waar zowel voor- als tegenstanders van dolfinaria lid van zijn, worden verhuizingen van dolfijnen gemonitord. Doordat bezoekers dieren herkennen kan vrijwel direct gecontroleerd worden of verhuisberichten correct zijn. Op die manier kan ook direct gezien worden of dieren afkomstig uit Taiji in Europese dolfinaria terecht komen. Dit is tot op heden niet het geval geweest.

Wil je zelf de vangst van dolfijnen voor dierenparken elders in de wereld vanuit de drijfvisserij tegengaan, dan kun je ervoor kiezen geen parken te bezoeken waar zich dolfijnen afkomstig uit de drijfvisserij bevinden. Hiervoor kun je kijken op de eerder genoemde kaart van Ceta-Base, waarop te zien is welke parken dolfijnen verkrijgen uit de Japanse drijfvisserij. 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tuimelaardolfijnen.nl.

Bronnen:

- http://www.town.taiji.wakayama.jp
http://www.dolfinarium.nl/
http://www.ammpa.org/
http://www.eaam.org/
http://www.seashepherd.org/
https://maps.google.com/

Noot:

- Als er in de tekst gesproken wordt over (West-)Europese (dieren)parken/dolfinaria dan gaat dat over locaties in de volgende landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Finland en Zweden. In het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Tsjechië worden op dit moment geen (tuimelaar)dolfijnen in dierenparken gehouden. 
- De informatie in de tekst is bijgewerkt met informatie up-to-date tot en met 1 februari 2014.
- Dit artikel is een initiatief van Dolfinariumweb.nl. Deze website is onafhankelijk opgezet door vaste bezoekers en liefhebbers, en is niet verbonden aan het Dolfinarium.