Uitzetten

Het doel van SOS Dolfijn is om de opgevangen walvisachtigen weer uit te zetten in de zee.
Dit gebeurt pas als het dier aan onderstaande factoren voldoet:

Het dier is klinisch gezond verklaard.
Het dier heeft geruime tijd geen medicatie toegediend gekregen.
Het dier heeft een voor zijn leeftijd normale groei, lengte en gewicht.
Het dier vertoond geen afwijkend gedrag.
Het dier is oud en ervaren genoeg om zich zelf te redden in zee.
De uitzetting levert geen gevaar op voor de populatie in het wild.

Het uitzetten van bruinvissen doet SOS Dolfijn in samenwerking met het EL&I (Ministerie van
Economische zaken, Landbouw en Innovatie). De dieren worden getransporteerd naar Friesland
waar de dieren per boot worden uitgezet in de Wadden- of Noordzee.

 

 

 

 

Niet terug naar zee

Niet alle opgevangen bruinvissen kunnen uitgezet worden. Bruinvissen die

bijvoorbeeld jong gestrand zijn en niet geleerd hebben vis te vangen of
bruinvissen die medicijnen nodig hebben voor hun gezondheid verblijven in
onderstaande opvanglocaties.

Dolfinarium

In 2005 kwam het oude verblijf van de walrussen leeg te staan omdat de walrussen

een nieuw verblijf in de Odiezee hadden gekregen. Het oude walrussenverblijf werd
omgebouwd tot een bassin voor bruinvissen en kreeg de naamBruinvisbaai.

Op dit moment leeft er een gevarieerde groep bruinvissen in Bruinvisbaai van jonge
tot oude dieren.Een groep bruinvissen in een dierenpark is uniek in de wereld, omdat
er wereldwijd maar een paar dierenparken bruinvissen in hun collectie hebben.

Alle bruinvissen in Bruinvisbaai worden getraind. Op deze manier worden de dieren
actief bezig gehouden, kan er onderzoek gedaan worden en kunnen door middel van
educatieve presentaties de bezoekers van het Dolfinarium meer leren over het werk
van SOS Dolfijn en het leven van de bruinvis in de natuur.

Ecomare

Als tweede locatie is Ecomare gekozen. Ecomare is een educatief centrum over de
Noord- en Waddenzee op Texel. In Ecomare leven onder andere al zeehonden en vogels
en wordt ook opvangwerk verricht. Ecomare maakte in 2010 plannen voor een nieuw
buitenterrein, waarbij rekening is gehouden met de opvang voor bruinvissen die niet
terug naar zee kunnen. In 2012 is dit verblijf opgeleverd, in Ecomare zijn de bruinvissen
ook onderwater te bekijken. Op 13 januari 2012 ontving Ecomare de eerste twee bruinvissen
van het Dolfinarium. Deze bruinvissen zijn allebei aangespoeld en opgevangen door SOS Dolfijn.
Toen bleek dat ze niet in het wild konden overleven, zijn ze overgedragen aan het Dolfinarium,
waar ze in het verleden in Bruinvisbaai verbleven.

De dierverzorgers van Ecomare hebben zich voorbereid op de komst van de bruinvissen door stage
te lopen in het Dolfinarium. Ook verbleven medewerkers van het Dolfinarium de eerste weken in
Ecomare om mee te helpen met de training en verzorging van de dieren.